Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC
od 23. 5. do 2. 6. 2024 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
ČT
23. 5.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Adorace
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za život, spásu a požehnání zdravím, štěstím a láskou syna Jaroslava a vnoučat

24. 5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za Franze Weinstabla a jeho rodinu
SO
25. 5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za + Vladimíra Pekárka
NE
26. 5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za farnosti
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za babičku a dědu
PO
27. 5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + Karla Krejčů
ÚT
28. 5.
úterý 8. týdne v mezidobí 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za vysvobození duší z očistce, odpuštění trestů za spáchané hříchy a přijetí do nebe
ST
29. 5.
sv. Pavla VI., papeže 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + manžele Maříkovy
ČT
30. 5.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá za farnosti

31. 5.
svátek Navštívení Panny Marie 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + Milana Kovalčíka a Štefana Kovalčíka
SO
1. 6.
památka sv. Justina, mučedníka 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za Marii Dvořákovou a Milana Kovalčíka
NE
2. 6.
9. neděle v mezidobí 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za farnosti
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za rodinu Bartákovu a Malínkovu a duše v očistci.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY