klášterní kostel sv. Kateřiny

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Historie kostela

Prostá jednolodní svatyně klášterního kostela byla vystavěna roku 1478–1491. Raně barokní rotundové přístavky kaplí sv. Antonína a tzv. Portiuncule (Porcinkule, zakládající tradici slavných hradeckých poutí) byly postaveny ve třetí čtvrtině 17. století při jižní části kostela. Obě jsou cenné především svými interiéry.

Na severní straně přiléhá ke kostelu klášter, čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří s křížovou chodbou v přízemí. Zrušen byl v roce 1950.

V roce 1534 byl kostel spojen nad komunikací krytou chodbou s protějším „klášteříčkem“. V nynější podobě s navazující terasovitou zahradou je ze druhé poloviny 18. století, od století 16. klášteříček sloužil jako špitál pro malomocné a později jako vdovské sídlo hradeckých šlechtičen. Barokně upraven vyhořel roku 1801. Budova klášteříčku je v současnosti sídlem soudu. 

Současnost

Klášterní kostel je využíván k pravidelným bohoslužbám. Mše sv. jsou zde slouženy v neděli, v úterý a ve čtvrtek večer od 18 hodin. Ve čtvrtek od 17 hodin je zde také pravidelná svátostná adorace.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 23.5. do 2.6.2024)

Den Čas Druh intence
čtvrtek
23.5.
17:00 Adorace
18:00 Mše svatá

Za život, spásu a požehnání zdravím, štěstím a láskou syna Jaroslava a vnoučat

neděle
26.5.
18:00 Mše svatá

Za babičku a dědu

úterý
28.5.
18:00 Mše svatá

Za vysvobození duší z očistce, odpuštění trestů za spáchané hříchy a přijetí do nebe

čtvrtek
30.5.
17:00 Adorace
neděle
2.6.
18:00 Mše svatá

Za rodinu Bartákovu a Malínkovu a duše v očistci.

Místo uskutečnění

49.1484692N, 15.0013467E

Sdílejte info