Výuka náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá ve školním roce 2023/24 na těchto místech a v těchto termínech:

 

! Od začátku dubna se přesouvá z důvodu rekonstrukce budovy fary výuka náboženství těch skupin, které se scházely ve farní kavárničce na proboštství, do prostor v bývalém františkánském klášteře u kostela sv. Kateřiny. !

pro 1. stupeň ZŠ

  • 5. ZŠ (společná výuka pro děti ze 4. a 5. ZŠ), vede p. Marie Petrů: pondělí 13.30 - 14.15
  • 3. ZŠ, vede P. Miroslav Štrunc: pátek 12.50 - 13.35
  • proboštství klášter u kostela sv. Kateřiny, vede p. Jana Píchová: pátek 13.00 - 13.45 a 14.00 - 14.45 

pro 2. stupeň ZŠ

  • proboštství klášter u kostela sv. Kateřiny, vede p. Marie Petrů: úterý 17.15 - 18.00