Blog - Doporučujeme

BibleProject

BibleProject

BibleProject je neziskové animační studio, které vyrábí krátkometrážní kreslená videa o Bibli a tématech, která s ní souvisejí, abychom biblický příběh zpřístupnili co nejvíce lidem. Díky našim obětavým podporovatelům stále více lidí po celém světě poznává Bibli jako jeden ucelený příběh, který vede k Ježíši. 

https://bibleproject.com/Czech/

YouTube kanál Poutní místo Lomec

YouTube kanál Poutní místo Lomec

Poutní místo Lomec: Místo pro všechny hledající. Zajímavé podněty k duchovnímu životu, komentáře k nedělní liturgii, otázky víry a mnoho dalšího. S P. Josefem Prokešem.

https://www.youtube.com/@PoutnimistoLomec/featured

IN! dívčí svět

IN! dívčí svět

IN! dívčí svět

Křesťanský web a časopis pro dospívající dívky o všem, co je zajímá a co prožívají doma, ve škole, ve volném čase i v duchovním životě.

IN! dívčí svět

Více podrobností: https://info.in.cz/

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta, Matky Církve

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta, Matky Církve

Škola křesťanského života a evangelizace

Marie z Nazareta, Matky Církve

- zkráceně „Škola Marie“ pořádá formační duchovní obnovy, které mají za cíl uvést angažované věřící teoreticky i prakticky do:

1) podstaty křesťanské víry (kérygma), 2) učednictví – jak být učedníkem Ježíše Krista, vystavět život na Božím slově, nechat se vést Duchem Svatým a 3) cesty ke svobodě - jak se zbavit hříchů, slabostí, překážek, které mi brání jít za Kristem.

Za tímto účelem se každý rok nabízí 4 setkání: 3x víkendové setkání (obvykle podzim, zima, jaro) a 1x desetidenní setkání v létě. Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení svého místa v Církvi a v aktivní službě. Poslední rok je věnován prohloubení duchovního života. Školu duchovně zašťituje otec Tomas van Zavrel.

Každý víkend nabízí společenství, katecheze, modlitbu, agapé a má stejnou strukturu, ale vždy jiné téma. Je možné se účastnit jen jednoho víkendu, ale mnozí, kdo zažili toto krásné společenství, hloubku společné modlitby a bohatství přednášek, se pravidelně vracejí.

 

Pro aktuální rok jsou vypsány 3 termíny duchovních obnov:

  1. - 7. 1. 2024, 15. - 17. 3. 2024, 17. - 19. 5. 2024.

 

Více informací online:

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2023-09-skola-krestanskeho-zivota-a-evangelizace

https://www.skolamarie.cz/

1