kostel sv. Jiljí (Číměř)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Historie kostela sv. Jiljí

Trojlodní kostel sv. Jiljí v Číměři je přirozenou dominantou obce. V historických pramenech je doložen roku 1359. Kostel v jádře obsahuje pozdně gotické zdivo hlavní lodi, presbytáře a částečně sakristie. Původně renesanční předsazená zvonice z roku 1616 prošla barokní úpravou v roce 1764, což dokládá zachovaný letopočet. Hodnotná je barokní přestavba kostela ve 2. polovině 17. století, která zahrnuje přístavbu bočních lodí. Ve věži je zvon sv. Josef věnovaný zdejším rodákem, kanovníkem metropolitní kapituly sv. Víta v Praze, Mons. Josefem Binderem, který je též autorem německy psaných dějin Číměře. Zvon má hlavní tón h1, spodní průměr 80 cm a váží 430 kg. V roce 1907 jej ve Vídeňském Novém Městě v Rakousku ulil zvonař Peter Hilzer. Další dva původní zvony byly zničeny z důvodu válečných rekvizicí.

Kostel obsahuje řadu autentických prvků mobiliáře. Nedošlo zde ve větší míře k odstraňování oltářů, soch a chórové mřížky v souvislosti s pokoncilním vývojem katolické liturgie.

Na severní stěně kostela byla v roce 1998 připevněna mramorová deska se jmény deseti amerických vojáků, jejichž bombardér zde za druhé světové války svedl souboj s německými letadly. Na prostranství před kostelem stojí pomník obětem první světové války, jehož zajímavostí jsou dva zabudované dělové náboje.

Současnost

Od roku 2021 je kostel sv. Jiljí v majetku Obce Číměř, která zajišťuje jeho údržbu a technickou správu kostela. Duchovní správu nadále zajišťuje Proboštství Jindřichův Hradec.

Pravidelné bohoslužby se konají každou první sobotu v měsíci od 15 hodin, mimořádné bohoslužby bývají zpravidla o Vánocích a Velikonocích. Poutní mše svatá první sobotu v září bývá spojena s poděkováním za dar úrody a kolem svátku sv. Huberta 3. listopadu se těší velkému zájmu Hubertská mše v provedení loveckých trubačů.  

Kontakt:

Obec Číměř, tel. 384 388 808, 724 524 546, email: [email protected]

Místo uskutečnění

49.0600386N, 15.0730933E

Sdílejte info