Společenství mládeže

Společenství mládeže

Společenství mládeže 15+ se schází v pátek večer od 19 hodin, obvykle 1. a 3. pátek v měsíci - termín konání si prosím raději ověřte na níže uvedených kontaktech.

Nově se budeme setkávat v prostorách bývalého františkánského kláštera u kostela sv. Kateřiny.

(vstup zadním vchodem - viz mapku, v případě potřeby využijte zvonek vedle dveří)

Na programu jsou neformální rozhovory, hry pro zábavu i (sebe)poznání, nejrůznější témata související s prožíváním víry a s křesťanstvím, ale i cokoli dalšího, co účastníky zajímá a baví. :-) Rádi přivítáme další kamarády!

Kontaktní osoby:

Majka Petrů - tel.: +420 721 558 538, e-mail: [email protected]

Martin Stručovský - tel.: +420 774 287 892, e-mail: [email protected]