Senior klub

Senior klub

ZAMYŠLENÍ NAD DUCHOVNÍMI TÉMATY - PŘIPOMÍNKA ODKAZU SVATÝCH - SDÍLENÍ A SPOLEČNÁ DISKUZE - PŘÁTELSTVÍ A VZÁJEMNÉ POVZBUZENÍ

 

Senior klub je otevřené společenství starších farníků. Setkání se konají pravidelně každé dva týdny, vždy ve středu od 9 do 10 hodin - nyní nově v prostorách bývalého františkánského kláštera u kostela sv. Kateřiny. (Vstup je zadním vchodem po cestě zprava kolem kostela z parkoviště. Dveře jsou z bezpečnostních důvodů opatřeny "koulí" místo kliky - je třeba vejít společně. V případě potřeby využijte zvonek vedle dveří.)

 

Termíny setkání:

O státním svátku 1. května setkání senior klubu nebude. Další setkání už se pak konají opět pravidelně po 2 týdnech, jak bylo zvykem, tedy 15. 5., 29. 5., 12. 6. a 26. 6. Během letních prázdnin se senior klub konat nebude.

 

Kontaktní osoba:

Majka Petrů

telefon: +420 721 558 538

e-mail: [email protected]