Obnova - Římskokatolická farnost Novosedly<br><br> Poutní kostel v Mláce

Obnova poutního kostela

Během posledních deseti let je vyvíjeno všestranné úsilí o obnovu tohoto krásného poutního místa. Za přispění místního sdružení rodáků z Mláky začaly probíhat opravy.

Především se jednalo o střechu v havarijním stavu a věžičku, která musela být v roce 1974 stržena. Na konci roku 2009 byla znovu obnovena a posvěcena spolu s restaurovaným zvonem, umíráčkem, který jediný zbyl po rekvíraci zvonů za druhé světové války. Dále byla realizována výmalba vnitřního prostoru a odvodnění spolu s odstraněním omítky ve spodní části silně podmáčeného kostela.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné z hlediska památkové péče instalovat okapy a veškerá srážková voda se střechy stékala pod kostel a podmáčela jej, bylo nutné přistoupit k odvlhčení kostela. Celá akce byla ve výši 368.755,- Kč.

V roce 2012 proběhla I. etapa odvodnění kostela. Současně byla v této etapě odstraněna omítka ve spodní části silně promočeného kostela, aby mohlo zdivo prosychat. Tato etapa mohla být uskutečněna díky dotacím z Jihočeského kraje ve výši 100.000,- Kč.

V roce 2013 nebylo možné dokončení odvodnění kostela, neboť farnosti nebyly přiznány žádné dotace.

To samé se opakovalo i v roce 2014, kdy farnosti nebyly také žádné dotace přiznány. Bylo proto přistoupeno k jednání s Obcí Novosedly nad Nežárkou a díky spolupráci a pomoci ze strany obce a půjčce z proboštství Jindřichův Hradec mohlo být odvodnění dokončeno.

V současné době usilujeme o obnovu fasády kostela Zasnoubení Panny Marie v Mláce.
Předpokládané náklady na celou akci obnovy fasády: 1.480.452,- Kč
I. etapa (rok 2015) – obnova fasády čelního štítu a sakristie: 559.609,- Kč
Na tuto etapu bylo komisí ORP v Třeboni doporučeno schválení dotace z Ministerstva kultury ve výši 282.000,- Kč.

Ruku v ruce se stavební obnovou začalo postupně místo ožívat poutním ruchem. Hlavní srpnová pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie je již tradičně spojena s koncertem duchovní hudby, organizovaným sdružením rodáků. Kromě zimních měsíců je v mláckém kostele pravidelně mše každou 2. neděli v měsíci.
Letos nově přibyla i květnová pouť a letní mariánské soboty.
V roce 2011 vyšla zdařilá publikace o historii i současnosti poutního místa, autorem je historik Stanislav Vaněk, jehož rodina z Mláky pochází.

Prosíme všechny dárce, kteří by se chtěli účastnit a pomoci tak při obnově této nádherné sakrální památky, aby svým darem přispěli buď hotově při Bohoslužbách, nebo na budově Římskokatolické farnosti - proboštství v Jindřichově Hradci (zde má sídlo i Římskokatolická farnost Novosedly nad Nežárkou, jejíž součástí je tento filiální kostel Zasnoubení Panny Marie), Kostelní ulice č. 74, anebo bezhotovostním převodem na běžný účet Římskokatolické farnosti Novosedly nad Nežárkou, číslo účtu: 3066025319/0800.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 731 402 823 (M. Horváthová – vikariátní technička)                          Před obnovou                                                         Po obnově