Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


V úterý 18. září se uskuteční setkání františkánského společenství. Sejde se od 15.30 hod. na proboštství. Mši sv. v klášterním kostele bude sloužit P. Eliáš Paseka, OFM.

V sobotu 22. 9. od 20.00 hod. v klášterním kostele budeme poprvé pořádat Modlitbu chval za hudebního doprovodu Schóly JH. Srdečně zveme k účasti na této formě modlitby a prosíme o zprostředkování pozvání i jiným, kteří by o tuto formu měli zájem.

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka zve na koncert historické hudby z Arcibiskupského archivu v Kroměříži

v provedení souboru Capella Ornamentata 23. září od 19.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Rádi doporučujeme.

Ve čtvrtek 27. 9. se uskuteční Den charity, do kterého se zapojuje i naše farní charita. Kromě mše svaté za její zaměstnance, klienty a dobrodince zveme také k účasti na jejím večerním programu v jejím sídle v Pravdově ulici a na benefiční koncert pro Andrianku, který se uskuteční v sobotu 29. 9. 2018 v kapli sv. Máří Magdalény. Bližší informace jsou na plakátech.

P. Jozef i v letošním roce nabízí mladým lidem (nejen) z naší farnosti (cca 13 – 20 let) možnost společného setkávání na faře v pátek po večerní mši svaté. Program si mladí budou hledat a tvořit společně. Pravidelná setkání začnou v pátek 21. září. Prosím, pozvěte i své kamarády a přátele a přijďte!

Prosíme dospělé a dospívající, kteří mají v našich farnostech zájem o přijetí iniciačních svátostí křtu, biřmování a Eucharistie, aby se do konce září přihlásili v kanceláři proboštství nebo osobně oslovili duchovní správce farností. Na základě domluvy pak začne společná příprava.

Pokud někdo v nadcházejícím období let 2018/2019 plánuje uzavřít svátost manželství, ať také co nejdříve kontaktuje správce farností kvůli domluvě přípravy.


Bohoslužby v týdnu od 16. do 23. září 2018

Neděle

16.9.

24. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Ladislava Dohnala a Ivu Dohnalovou

Pondělí

17.9.

7.30 hod. proboštský kostel

Za JH charitu

Úterý

18.9.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Vladislava Nožína a jeho rodiče

Středa

19.9.

18.00 hod. proboštský kostel

Za Zdeňku Prokopovou a živé i † z rodin Prokopů, Wolfů a Křížů

Čtvrtek

20.9.

p. sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, muč.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za dary Ducha Sv.

Pátek

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Miloše Plachého, jeho ženu Marii a děti

Sobota  

22.9.

17.00 hod. proboštský kostel

Na dobrý úmysl a za uzdravení

Neděle

23.9.

25. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na dobrý úmysl