Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Roráty

Tradiční rorátní mše sv. budou i letos provázet naše putování adventními dny. Roráty budou slouženy v Jindřichově Hradci v pátky 2., 9., 16. a 23. prosince, vždy od 6.30 hod. Večerní mše v tyto dny nebudou.

Sbírka na bohoslovce

Podpořit kandidáty kněžství naší diecéze při jejich studiu a formaci můžete v neděli 4. prosince, kdy budou kostelní sbírky určeny na bohoslovce.

Mše v Číměři a Roseči

V sobotu 3. prosince bude sloužena mše sv. v kostele v Číměři. Začátek je od 15.00 hod. Celebruje farní vikář P. Miroslav Štrunc. Probošt Ivo Prokop bude sloužit mši sv. tentýž den od 15.00 hod. v Roseči.

Adventní bohoslužba

O druhé adventní neděli (4. 12.) se uskuteční v kapli Svatého Ducha na jindřichohradeckém zámku tradiční adventní ekumenická bohoslužba. Začátek je od 15.00 hod. Vzhledem ke konání této bohoslužby již poté nebude večerní mše sv. v klášteře u sv. Kateřiny.

Misijní pohlednice

Od 1. neděle adventní budou z boční strany proboštského kostela na stolku připraveny k zakoupení vánoční pohledy pro misie. Kasička na dobrovolné dary bude umístěna v sakristii. Pohledy zde budou po celou dobu adventní. Peníze budou poté zaslány na chudé děti v misiích. Všem, kteří chtějí pomáhat, předem ze srdce děkujeme.

Setkávání maminek s dětmi 

Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené na setkávání každý čtvrtek v 15.30 hod. ve farní kavárně. Pro nejmenší je připravený herní koutek a větší děti si pokaždé něco vyrobí. Přijďte si užít fajn odpoledne, seznámit se s ostatními maminkami z farnosti a poznat nové kamarády. Dobrou náladu a děti s sebou.

Návštěvy nemocných

V adventním období rádi navštívíme se svatým přijímáním starší a nemocné farníky, kteří nemají možnost dostat se do kostela. Pokud tedy máte sami zájem o návštěvu kněze či víte o někom, kdo by tuto návštěvu uvítal, obraťte se na duchovní správu a domluvíme si termín.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 4. prosince bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku je mše od 9.30 hod. Mše sv. je od 11.00 hod. v Nové Včelnici a v Deštné. V Kostelní Radouni je od 11.00 hod. bohoslužba slova.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 27. listopadu do 4. prosince 2022

Neděle

27. 11.

1. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † rodiče † Josefa Macho a Růženy Machové z Lodhéřova

Pondělí

28. 11.

8.00 hod. proboštský kostel

Za † kamarády a kamarádky

Úterý

29. 11.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za dary Ducha svatého

Středa

30. 11.

svátek sv. Ondřeje

18.00 hod. proboštský kostel

Za rodinu Kolínovu, Hlávkovu a Glückseligovu

Čtvrtek

1. 12.

p. sv. Edmunda Kampiána

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za smíření, odpuštění a lásku v rodinách

Pátek

2. 12.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Olgu Teinitzerovou a její rodinu

Sobota

3. 12.

p. sv. Františka Xaverského

17.00 hod. proboštský kostel

Za † kněze Václava Frolíka, Josefa Votavu, Františka Sládka a Hynka Šťastného

Neděle

4. 12.

2. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

15.00 hod. kaple Sv. Ducha na zámku

Adventní ekumenická bohoslužba

Večerní mše sv. v klášteře nebude


Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb v Jindřichově Hradci a farnostech odtud spravovaných

2022 - 2023

SOBOTA

24. 12.

Vigilie

Narození

Páně

NEDĚLE

25. 12.

Slavnost

Narození

Páně

PONDĚLÍ

26. 12.

svátek

sv. Štěpána

SOBOTA

31. 12.

památka sv. Silvestra

NEDĚLE

1. 1. 2023

Slavnost

Matky Boží

Panny Marie

NEDĚLE

8. 1. 2023

Slavnost

Zjevení Páně

Jindřichův Hradec

P-15.30

P. Ivo Prokop

P-22.00

P. Ivo Prokop

P - 9.30

P. Ivo Prokop

P -  9.30 P.Ivo Prokop

P – 17.00

P. Ivo Prokop

P - 9.30

P. Ivo Prokop

P – 17.00 P. Miroslav Štrunc

P - 9.30

P. Ivo Prokop

K - 18.00 P. Ivo Prokop

Deštná

24.00

Mons. Pavel Posád

11.30

P. Ivo Prokop

Červená Lhota

11.15

P. Ivo Prokop

Červená Lhota

23.00 BS

akol. pan Horyna

11.00

P. Miroslav Štrunc

11.00

P. Ivo Prokop

Strmilov

21.00

P. Miroslav Štrunc

9.00

Mons. Pavel Posád

8.00

P. Miroslav Štrunc

-

9.00

P. Miroslav Štrunc

8.00 BS

akol. pan Nečeda

Kunžak

22.00

Mons. Pavel Posád

10.30

Mons. Pavel Posád

9.30

P. Miroslav Štrunc

17.00

P. Miroslav Štrunc

9.30 BS

akol. Martin Ryneš

9.30

P. Miroslav Štrunc

Nová Včelnice

21.00 BS

akol. Ota Růžička

11.00

P. Miroslav Štrunc

-

17.00 BS

akol. Ota Růžička

11.00

P. Ivo Prokop

11.00 BS

akol. Ota Růžička

Jarošov n/Než.

22.15

P. Miroslav Štrunc

-

-

-

-

8.00

P. Miroslav Štrunc

Kostelní Radouň

21.00 BS

akol. pan Douda

9.30

P. Miroslav Štrunc

-

-

11.00 BS

akol. Roman Douda

11.00

P. Miroslav Štrunc

P – proboštský chrám         K – klášterní kostel       BS – bohoslužba slova  2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie