Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


Setkání kněží jindřichohradeckého vikariátu se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu. Farníci jsou srdečně zváni na mši sv. v proboštském kostele, kterou budeme slavit společně s panem generálním vikářem Mons. Davidem Henzlem od 9.30 hod.

Večerní mše sv. v klášteře již nebude

V sobotu 25. listopadu se na faře v Deštné uskuteční ministrantský den. Rádi zde uvítáme kluky z celého našeho vikariátu. Začátek akce je už v pátek 24. listopadu večer a zajímavý program bude pokračovat po celý další den a vyvrcholí mší sv. v deštenském kostele sv. Ottona od 16.00 hod. Podrobný program najedete na plakátcích v našich kostelech a přihlášky můžete obdržet v sakristiích.  

V sobotu 25. listopadu slaví jindřichohradecký františkánský klášterní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské svou titulární slavnost. Z tohoto důvodu bude mše sv. od 17.00 hod. mimořádně sloužena v tomto chrámu a nikoliv v proboštském kostele.

O Slavnosti Ježíše Krista Krále zazní Mše D-dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka v podání Chrámového sboru Adama Michny, PS Smetana a PS YMCA Jakoubek za doprovodu varhan a chrámového orchestru.

Srdečně zveme na adventní koncert "vlídného písničkáře" Pavla Helana známého i z vystoupení na setkáních mládeže v Krakově nebo v Olomouci. Koncert pořádá naše farnost ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 19 hodin v kapli sv. Máří Magdalény a je určený pro široké publikum lidí všech věkových kategorií. Vstupné je dobrovolné. Prosíme, pozvěte i své přátele a známé.

Jelikož je daná akce finančně náročná (pronájem vytápěné kaple, autorský honorář), budeme vděční za Vaši štědrost při vstupném. Pokud by byl někdo z farníků ochotný podle svých možností podpořit koncert finančním příspěvkem, ať kontaktuje, prosíme, pana kaplana Jozefa Gumenického, který přípravu koncertu zaštiťuje.


Bohoslužby v týdnu od 19. do 26. listopadu 2017

Neděle

19. 11.

33. neděle v mezidobí

10.00 hod. proboštský kostel !!!

Za Farní charitu Jindřichův Hradec

18.00 hod. klášterní kostel

Na poděkování za 80. let života a za zdraví do dalších let a ochranu Panny Marie

Pondělí

20. 11.

7.30 hod. proboštský kostel

Za † rodiče Machovy, manžela Vlastimila Macho a syny a rodiče Lackovy

Úterý

21. 11.

p. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18.00 hod. klášterní kostel

Za † Jana Veseckého a rodinu Šimpachovu

Středa

22. 11.

p. sv. Cecílie

18.00 hod. proboštský kostel

Za minulé, současné i budoucí hudebníky našich kůrů

Čtvrtek

23. 11.

p. sv. Klementa I.

9.30 hod. proboštský kostel !!!

Za † rodiče Suchých a Helovy

a celý živý i † rod

Pátek

24 11.

p. sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

18.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého, Boží ochranu, pomoc a vedení celým životem

Sobota 

25. 11.

p. sv. Kateřiny Alexandrijské

17.00 hod. klášterní kostel – pouť !!!

Za † Stanislava Krejču a celou jeho rodinu.

Neděle

26. 11.

slavnost Ježíše Krista Krále

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel

Za † Zdeňku Krafkovou, rodiče a prarodiče