Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Senior klub

Starší farníci jsou zváni na další setkání Senior klubu, které se koná ve středu 29. března od 9.00 hod. v kavárničce na proboštství.

Přednáška o vztazích v rodině

Třetí pokračování cyklu o vztazích v rodině připravila paní Martina Fürstová na středu 29. března po mši sv. (zhruba od 18.45 hod.) v sále na proboštství.

Vikariátní schůze

Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou v Třeboni ve čtvrtek 30. března

a budou společně slavit mši sv. od 9.30 hod. ve farním kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Od 8.30 hod. bude v Třeboni možnost přistoupit k sv. zpovědi.

Zpovědní den

Rozšířená možnost přijmout předvelikonoční svátost smíření bude v klášterním kostele sv. Kateřiny ve čtvrtek 30. března od 16.30 hod. Účast přislíbili zpovědníci ze sousedních farností. Prosíme, využijte tuto příležitost k přípravě na Velikonoční svátky.

Úklid kostela

Prosíme muže i ženy, nejen seniory, ale i mladší o pomoc při předvelikonočním úklidu kostela a schodišť na jižní straně. Sejdeme se v sobotu 1. dubna v 9.00 hod. Předem děkujeme.

Křížová cesta v přírodě

V sobotu 1. dubna zvou naši akolyté na tradiční křížovou cestu v parku u sv. Jakuba. Začátek je od 14.00 hod. u první kapličky za mostem přes Nežárku. V případě velmi špatného počasí se křížová cesta uskuteční v proboštském kostele.

Mandatum

I letos prosíme, aby se přihlásilo dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se starobylého obřadu zvaného „mandatum“ – mytí nohou při večerní mši na Zelený čtvrtek. Na stolku v kostele je k dispozici listina, na níž se můžete zapsat.

Stěhování Charity

Charita Jindřichův Hradec prosí dobrovolníky o pomoc při stěhování, případně bílení, kanceláří a Výdejny Samaritán ve čtvrtek 30. března a v pátek 31. března od 13 do 18 hodin. Jde o stěhování v rámci jedné budovy na sídlišti U Nádraží 1302. Kontakt: p. Holá 732 136 485 Děkujeme!

Velikonoční pohledy pro misie

Po celou dobu postní můžete pomoci chudým dětem ve světě zakoupením misijních pohlednic, které jsou na stole po boční straně proboštského kostela. Misijní kasička na dobrovolné dary je umístěna v sakristii. Děkujeme, že pomáháte.

Bohoslužby ve farnostech

Na Květnou neděli 2. dubna bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku je mše od 9.30 hod. V Deštné a Nové Včelnici budou mše od 11.00 hod. V Kostelní Radouni bude bohoslužba slova v 11.00 hod. V Jarošově bohoslužby nebudou. V Číměři je mše sv. již v sobotu 1. dubna od 15.00 hod.   

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 26. března do 2. dubna 2023

Neděle

26. 3.

5. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za uzdravení

Pondělí

27. 3.

8.00 hod. proboštský kostel

Za duše v očistci

Úterý

28. 3.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za usmíření a lásku v rodinách

Středa

29. 3.

18.00 hod. proboštský kostel

Za přijetí do Božího království

Čtvrtek

30. 3.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za kněze a nová duchovní povolání

Pátek

31. 3.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Marii Plachou a její živou i † rodinu

Sobota

1. 4.

17.00 hod. proboštský kostel

Za † Marii Langweilovou

Neděle

2. 4.

Květná neděle

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za rodiče Kamila a Jaroslavu Bastlovy
Farní tábor

Bohoslužby ve Svatém týdnu a na Velikonoce 2023

Farnost

Sobota

1.4.

Květná

neděle

2.4.

Zelený čtvrtek

6.4.

Velký pátek

7.4.

Bílá sobota

Vigilie

8.4.

Vzkříšení

Páně

9.4.

Velikonoční pondělí

10.4.

Jindřichův Hradec

17.00

P. Ivo Prokop

9.30

P. Ivo Prokop

18.00

P. Ivo Prokop

18.00

P. Ivo Prokop

18.00

P. Ivo Prokop

19.30

P. Ivo Prokop

9.30

P. Ivo Prokop

9.30

P. Ivo Prokop

Strmilov

8.00

P. Štrunc

18.00

P. Štrunc

15.30

Mons. Posád

9.00

Mons. Posád

Jarošov n. Nežárkou

Kunžak

9.30

P. Štrunc

17.00

P. Štrunc

19.30

P. Štrunc

10.30

Mons. Posád

9.30

P. Štrunc

Nová Včelnice

11.00

P. Štrunc

15.30

P. Štrunc

11.00

P. Štrunc

11.00

P. Štrunc

Kostelní Radouň

11.00

pan Douda

15.30

pan Douda

9.30

P. Miroslav Štrunc

Deštná

11.30!!!

P. Ivo Prokop

17.00

Mons. Posád

17.30

Mons. Posád

11.30!!!

P. Ivo Prokop

11.00

P. Ivo Prokop

Číměř

15.00

P. Štrunc

15.00

P. Štrunc2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie