Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Senior klub

Setkání Senior klubu se koná ve středu 4. října od 9.00 hod. v kavárničce na proboštství. Srdečně zveme.

Hospic

Slavnostní otevření a požehnání nových prostor Hospice sv. Kleofáše v sousedství Charity na sídlišti U nádraží 1302 se uskuteční v úterý 10. října od v 11.00 hod.

Kájovská pouť

V neděli 15. října slaví poutní místo Kájov svou hlavní pouť. Poutní program začíná již v sobotu večer. V neděli v 10.00 hod. bude sloužit pontifikální mši sv. diecézní biskup Mons. Kročil. Loretánské litanie a svátostné požehnání budou od 13.30 hod.

Sbírka na bohoslovce

Ve sbírce na bohoslovce 3. září 2023 jsme v Jindřichově Hradci vybrali 11.557,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Dočasné zrušení pravidelných bohoslužeb ve Strmilově

Z důvodu zahájení první etapy prací na vnitřní výmalbě farního kostela sv. Jiljí nebudou prozatím pravidelné bohoslužby ve Strmilově. Očekávaný konec prací a tedy i obnovení pravidelných bohoslužeb se očekává koncem měsíce října.

Nedělní bohoslužby

V neděli 8. října bude od 8.00 hod. mše sv. v Jarošově. Od 9.30 hod. je mše sv. v Kunžaku. Od 11.00 hod. jsou mše sv. v Deštné a v Nové Včelnici. V Kostelní Radouni je od 11.00 hod. bohoslužba slova. Ve Strmilově bohoslužby nebudou. V Roseči a v Číměři jsou mše sv. již v sobotu 7. října od 15.00 hod.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 1. do 8. října 2023

Neděle

1. 10.

26. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Boží milost, odpuštění, uzdravení a lásku pro Bohunku

Pondělí

2. 10.

p. sv. andělů strážných

8.00 hod. proboštský kostel

Za † Martinu Kučerovou a duše v očistci

Úterý

3. 10.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † syna, manžela, rodiče z obou stran

a duše v očistci

Středa

4. 10.

p. sv. Františka z Assisi

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Milana Váňu, jeho rodiče a sourozence

Čtvrtek

5. 10.

p. sv. Faustiny Kowalské

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Martinu Kučerovou a duše v očistci

Pátek

6. 10.

p. sv. Bruna

18.00 hod. proboštský kostel

Za Jiřího Macho a motorkáře

Sobota

7. 10.

p. Panny Marie Růžencové

17.00 hod. proboštský kostel

Za † Martinu Kučerovou a duše v očistci

Neděle

8. 10.

27. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Cecilii a Matěje Černých, jejich děti

a vnoučata a za všechny blízké


PŘIHLÁŠKA NÁBOŽENSTVÍ

2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie