Česká biskupská konference rozhodla o uspořádání národní poutě českých a moravských diecézí, která se uskuteční s hlavním programem Svatého roku v Římě ve dnech 28. - 30. března 2025 s účastí na společném přijetí darů Milostivého Léta Páně-Svatého roku. Svaté brány se tak, jak je stanoveno v papežské bule, budou otevírat na přelomu letošního roku a nadcházejícího roku 2025 a s těmito dary budeme moci být společně spojeni s našimi pastýři – biskupy.

Byl ustanoven poutní výbor ze jmenovaných zástupců jednotlivých diecézí, za který odpovídá královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Už nyní je možné se na jednotlivé diecézní koordinátory obrátit.

Diecéze českobudějovická:

Mgr. Rafal Piotr KACA, administrátor ve Velešíně, tel. 731 056 654, e-mail: [email protected]

Náměstí J.V. Kamarýta 44

382 32 Velešín

Zdroj:cirkev.czcirkev.cz

 

Podrobné informace o pouti organizované v naší diecézi jsou uvedeny v článku "Národní pouť" sdíleném z velešínské farnosti.

Pouť v rámci Svatého roku není primárně pěkným výletem. Hezké zážitky z cesty a navštívených míst a hluboký duchovní prožitek společných bohoslužeb a modliteb budou jistě také součástí, účast ovšem bude určitě obnášet nejen finanční zátěž a čas, ale i určité nepohodlí, nutnost vyrovnat se s množstvím dalších poutníků z různých míst světa apod. Všechny tyto zatěžující okolnosti však můžeme pojmout jako oběť za úmysly poutě, např. za mír ve světě, za duchovní probuzení naší země nebo za soukromé úmysly poutníků. Při uvažování, zda se poutě zúčastnit, proto berme v potaz i tento duchovní význam celé poutě.

Věřící, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou poutě účastnit fyzicky, jsou vyzýváni, aby se svojí modlitbou připojili k úmyslům poutníků.

V našich kostelích můžete již teď najít na stolcích s tiskovinami letáky k Jubilejnímu roku, obsahující základní informace, hymnu jubilea a společnou modlitbu.