Památky - farnost Kunažk


Restaurování křtitelnice v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku – rok 2014

Stav před opravou:

Technický stav křtitelnice, která je datována do I. poloviny 17. st., byl v havarijním stavu. Dřevěná vrchní část – byla velmi silně napadena aktivním červotočem a hnilobou, dřevěné zdobení na horním a spodním obvodu se rozpadalo, v některých místech bylo zcela rozpadlé. Žulová spodní část měla mramorování místy odloupané, zvláště ve spodních partiích, místa přechodu do zdiva byla navrstvena okolními výmalbami.

Restaurování v roce 2014:

Celkové náklady na restaurování křtitelnice: 65.780,- Kč. Obnova byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek ve výši 50.000,- Kč. Na této obnově se podílela i Obec Kunžak příspěvkem ve výši 5.250,- Kč.

Současný stav:

Po zrestaurování křtitelnice byla její horní plocha na konci roku 2014 doplněna soškou Křtu Páně, která byla zhotovena Vladimírem Krnínským jako kopie sošky Křtu Páně z křtitelnice z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí.