Úvod

Dnes půjdeme za Ježíšem. Je to jiné než jít na výlet nebo do cukrárny. Když si hrajeme šipkovanou, jdeme po cestě, kterou nám někdo označil šipkami, a mnoho se toho naučíme. Podobně nám také i Pán Ježíš ukazuje, jak máme žít, abychom se dostali za ním do nebe.

Texty Písně

Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili.
Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
Byl jsi tam, kdy bděl v Getsemanech sám? Ó můj Pán?
Byl jsi tam, když bděl v Getsemanech sám? Ó můj Pán?
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili.
Byl jsi tam, když bděl v Getsemanech sám?

1. Zastavení - Pán Ježíš odsouzen na smrt

Pane Ježíši, Pilát tě ze strachu před Židy nespravedlivě odsoudil. Jednal proti svému svědomí. I my tak často jednáme: Spolužáci se smějí našemu kamarádovi a my se ho bojíme zastat, aby se nesmáli také nám. Pane Ježíši, prosíme tě, dej nám sílu, ať jsme příště statečnější!

Úkol: Řekněte, jaká vlastnost je opakem statečnosti?

Texty Písně

Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán?
Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán? Ó můj Pán?
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili.
Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán?

2. Zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž

Pane Ježíši, ty jsi přijal svůj kříž statečně a odevzdaně a nám se často i malé nepohodlí zdá těžké a rádi se vyhýbáme nepříjemným povinnostem. Ráno se nám nechce vstávat a jít se učit, odpoledne se nám nechce psát úkoly, nechce se nám uklízet, mýt nádobí, pracovat na zahradě. Pane Ježíši, prosíme tě, pomáhej nám, ať tě lépe následujeme a ochotně plníme svoje povinnosti.

Úkol: Vyjmenujte, jaké povinnosti máte doma.

Texty Písně

Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován? Ó můj Pán?
Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován? Ó můj Pán?
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili.
Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován?

3. Zastavení - Pán Ježíš klesá poprvé

Pane Ježíši, ty jsi upadl pod křížem. My jsme ještě malí, ale občas se nám stane, že něco provedeme a maminka s tatínkem se na nás zlobí. Prosíme tě, dej nám sílu, ať svoje provinění vždy přiznáme, a ať se snažíme vše napravit.

Úkol: Namalujte nebo vytvořte na zemi kříž (do sněhu, písku, z klacíků, šišek apod.).

Texty Písně

Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran? Byl jsi tam?
Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran? Ó můj Pán?
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili.
jsi tam, když klesal pod tíhou ran?

4. Zastavení - Pán Ježíš potkává svou matku

Pane Ježíši, když ses setkal se svou matkou, nemohl jsi s ní ani promluvit. Ona tě ale povzbuzovala svým pohledem. Prosíme, aby tvá matka i nám pomáhala. Ať si vážíme své rodiny, tatínka, maminky, sourozenců a příbuzných. Ať se navzájem povzbuzujeme k lásce a k dobrým skutkům.

Dejte dnes najevo svým blízkým, že je máte rádi (úsměv, pohlazení, SMS, dobrý skutek, aj.).

Texty Písně

Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám, o vše se rozdělit,
dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené.

5. Zastavení - Šimon pomáhá nést kříž

Pane Ježíši, nikdo ti nechtěl pomoci nést tvůj kříž. Vojáci zastavili Šimona z Cyreny a donutili ho, aby ti pomohl. Pane Ježíši, pomoz nám, ať nejsme slepí k těžkostem a starostem druhých. Otevři nám oči, ať poznáme, jak bychom nejlépe prospěli svým bližním.

Úkol: Vezměte se všichni za ruce a dojděte k dalšímu zastavení.

Texty Písně

Kdo mě z pout mých ven vyvodí, kdo ta pouta odstraní?
Jenom láska vysvobodí, láska bázeň vyhání.
Být jak strom, co plody nese, nejen listí pro krásu,
být jak strom, co neohne se, nebojí se nečasu.

6. Zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Pane Ježíši, lidé se ti smáli, ale Veronika se jich nebála a podala ti svůj šátek, aby sis mohl otřít svou tvář. My děti ještě mnoho nezmůžeme, ale někdy i jen maličkost, třeba vlídné slovo může hodně pomoci. Prosíme tě, dej, ať poznáme, jak můžeme lidem kolem nás pomáhat.

Úkol: Udělejte teď hned nějaký dobrý skutek.

Texty Písně

Být jak dům na skále pevné, jako maják na moři,
kterým ani příval nehne, když se na něj oboří.
žití někde najít, neznat, co je únava,
sám dál pravdu hájit, i když právě prohrává.

7. Zastavení - Pán Ježíš klesá podruhé

Pane Ježíši, podruhé jsi upadl pod křížem a znovu jsi povstal. Dej, ať se ani my nenecháme odradit neúspěchem – špatnou známkou ve škole nebo nepřátelským slovem spolužáka. Ať se stále snažíme být dobrými.

Úkol: Udělejte deset dřepů s výskokem – jako symbol, že když upadnete, umíte vstát.

Texty Písně

Kdybych pronik do atomu, kdybych lítal na měsíc,
jako anděl mluvil k tomu, lásku neměl, nejsem nic.
Kdo mě z pout mých ven vyvodí, kdo ta pouta odstraní?
Jenom láska vysvobodí, láska bázeň vyhání.

8. Zastavení - Pán Ježíš potkává plačící ženy

Pane Ježíši, ty jsi věděl, že plakat je málo. Často někoho litujeme, ale více než lítost a soucit mluví naše skutky. Chtěli bychom proto vždycky jednat v tvém duchu. Prosíme tě, dej, ať to dokážeme!

Úkol: Pohlaďte se navzájem po tváři.

Texty Písně

Svou slávy říš opustil kvůli nám, nemusel jít, a přece chtěl jsi sám,
tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel

9. Zastavení - Pán Ježíš klesá potřetí

Pane Ježíši, upadl jsi pod křížem potřetí. Dospělí si často myslí, že my děti nemáme žádné starosti, ale i nám je někdy těžko. Někdy se nám zdá, že nám rodiče nerozumějí a učitelé také ne. Cítíme se sami. Vše je kolem nás černé.
Prosíme tě, dej, ať se nevzdáváme. Ať víme, že musíme zase povstat a s důvěrou v tebe jít dál.

Úkol: Rozhlédněte se kolem sebe a řekněte, které barvy vidíte?

Texty Písně

Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?
Když tě jako lotra zatýkali, mohs je o své síle přesvědčit,
Petra v dlani meč teď přímo pálí, a přec jsi mu zakázal se bít.
Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?

10. Zastavení - Pán Ježíš je zbaven roucha

Pane Ježíši, na Kalvárii z tebe strhli šat. Ty, sám čistý, jsi trpěl za hříchy zkaženého světa. I kolem nás děti jsou lidé, kteří se nechovají slušně. I naši spolužáci často mluví neslušně a hrubě.
Prosíme tě, pomáhej nám, ať máme stále čisté srdce!

Úkol: Namalujte nebo vytvořte na zemi srdce (do sněhu, písku, ze šišek, kamínků, apod.)

Texty Písně

Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?
Zakusil jsi, Pane, strašná muka, když ti důtky záda rozbily,
zakusils, co umí lidská ruka, když člověka pravda rozčílí.
Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?

11. Zastavení - Pán Ježíš je přibit na kříž

Pane Ježíši, ty jsi za nás zemřel na kříži, abychom i my měli život věčný. Máš nás rád stále, i když někdy zlobíme a jsme neposlušní.
Prosíme tě, pomoz nám, ať na to nikdy nezapomeneme.

Úkol: Sáhněte si na špičku hřebíku a představte si, jak moc to muselo Pána Ježíše bolet.

Texty Písně

Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?
Poznals, Pane, co je přízeň davu, v této chvíli žádá život tvůj,
když ti včera provolával slávu, pro změnu dnes křičí „ukřižuj“!
Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?

12. Zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži

Pane Ježíši, ty jsi za nás zemřel na kříži, abychom i my měli život věčný. Máš nás rád stále, i když někdy zlobíme a jsme neposlušní.
Prosíme tě, pomoz nám, ať na to nikdy nezapomeneme.

Úkol: Ztište se a držte minutu ticha.

Texty Písně

Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?
Dnes jako dřív nad světem kříž stojí, na tom kříži umírat tě zřím
a odpověď na otázku tvojí z tvé zsinalé tváře vyčíst smím.
Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?
Proč se nezastane pravdy tvá moc?

13. Zastavení - Pán Ježíš sňat z kříže

Pane Ježíši, tvé tělo sňali z kříže a položili do náruče Panny Marie – tvé maminky. Jak to pro ni muselo být těžké. Přesto nezoufala a odevzdaně vše přijala.
Nauč i nás se nikdy nevzdávat a s důvěrou přijímat i těžké zkoušky

Úkol: Obejměte se navzájem.

Texty Písně

Tam místo nás život jsi položil, vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,
Vím, abych já mohl věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít.

14. Zastavení - Pána Ježíše uložili do hrobu

Jak asi byli smutní, Pane, tvoji přátelé, když pohřbívali tvoje tělo. Tenkrát ještě nerozuměli tomu, že máš vstát z mrtvých. I my někdy prožíváme těžké a smutné chvíle a nevidíme před sebou žádné řešení.
Prosíme tě, Pane, dej nám více víry, více důvěry v tebe.

Úkol: Pomodlete se za své zemřelé.

Texty Písně

/: O Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu. :/