Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Dotace a stavební práce


Deštná – kostel sv. Ottona

Restaurování hlavního oltáře:

 • 2017 – I. etapa - demontáž oltáře a zahájení restaurování

Dotace MK        307.000,- Kč

farnost                  38.368,- Kč

---------------------------------------

Celkem                345.368,- Kč

 • 2018 – II. etapa - pokračování restaurování

Dotace MK        300.000,- Kč

farnost                  37.180,- Kč

--------------------------------------

Celkem         337.180,- Kč

 • 2019 – III. etapa - pokračování restaurování

Dotace MK        130.000,- Kč

farnost                  23.249,- Kč

--------------------------------------

Celkem         153.249,- Kč

 • 2020 – IV. etapa - pokračování restaurování

Dotace MK        330.000,- Kč

farnost                  39.024,- Kč

--------------------------------------

Celkem         369.024,- Kč

Oprava vrcholu střechy věže:

 • 2020

Dotace MK        400.000,- Kč

farnost                 110.000,- Kč

---------------------------------------

Celkem                510.000,- Kč

Blažejov – kostel sv. Alžběty

Oprava fasády kostela:

 • 2015 – I. etapa  - čelní strana a věž

Dotace MK - ORP        152.000,- Kč

farnost                          167.692,- Kč

-------------------------------------------------

Celkem                        319.692,- Kč

 • 2016 – II. etapa – jižní strana

Dotace MK - ORP        262.000,- Kč

farnost                        173.286,- Kč

-------------------------------------------------

Celkem                 435.286,- Kč

 • 2017 – III. etapa – východní strana

Dotace MK - ORP        50.000,- Kč

farnost                          59.028,- Kč

Obec Blažejov                60.000,- Kč

----------------------------------------------

Celkem                 169.028,- Kč

 • 2019 – IV. etapa – západní strana

Dotace SZIF        293.703,- Kč

farnost                180.839,- Kč

--------------------------------------

Celkem         474.542,- Kč

Horní Pěna – kostel sv. Michaela

Oprava fasády kostela:

 • 2015 – I. etapa  - jižní a východní strana

Dotace Jč kraje        200.000,- Kč

farnost                133.804,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                333.804,- Kč

 • 2017 – II. etapa – severní a západní strana

Dotace Jč Kraje        150.000,- Kč

farnost                148.240,- Kč

-----------------------------------------

Celkem         298.240,- Kč

Oprava ohradní zdi kostela:

 • 2019

Dotace MK - ORP        183.000,- Kč

farnost                          50.041,- Kč

-----------------------------------------------------

Celkem                        233.041,- Kč

Jarošov nad Nežárkou – kostel sv. Prokopa

Restaurování vitráží presbytáře:

 • 2017

Dotace Jč kraje        150.000,- Kč

farnost                118.400,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                268.400,- Kč

Jindřichův Hradec – bývalá gobelínová dílna

Oprava fasády objektu

 • 2016 – Oprava celého objektu

Dotace Regenerace        400.000,- Kč

Město J. Hradec        100.000,- Kč

farnost                         498.976,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem                        998.976,- Kč

Jindřichův Hradec – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Restaurování sv. Hippolyta

 • 2013 – I. etapa – zahájení restaurování

Dotace Jč kraje         50.000,- Kč

farnost                 36.000,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                86.000,- Kč

 • 2014 – II. etapa – pokračování restaurování

Dotace Jč kraje         50.000,- Kč

farnost                 80.000,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                130.000,- Kč

 • 2015 – III. etapa – dokončení restaurování

Dotace MK         140.000,- Kč

farnost                   40.000,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                180.000,- Kč

Restaurování vstupních dveří do kostela

 • 2015 – Restaurování vstupních dveří do kostela

Dotace Regenerace        259.000,- Kč

farnost                         129.163,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem                        388.163,- Kč

Oprava fasády kostela

 • 2017 – Oprava fasády severní strany kostela vč. restaurování kamenných prvků

Dotace Regenerace        840.000,- Kč

Město J. Hradec          80.000,- Kč

farnost                         325.396,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem                        1.245.396,- Kč

Odmechování střechy kostela

 • 2018 – Odmechování střechy severní strany kostela

Město J. Hradec        140.000,- Kč

farnost                           98.830,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem                        238.830,- Kč

Oprava vstupního schodiště do kostela

 • 2018 – Oprava středového jižního schodiště kostela

Dotace Regenerace        184.000,- Kč

Město J. Hradec          37.000,- Kč

farnost                         147.887,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem                        368.887,- Kč

 • 2019 – Oprava jižního schodiště kostela (pod kruchtou)

Dotace Regenerace        123.000,- Kč

Město J. Hradec          25.000,- Kč

farnost                           99.707,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem                        247.707,- Kč

Restaurování kredence sakristie kostela

 • 2019 – I. etapa – zahájení restaurování

Dotace MK         300.000,- Kč

farnost                   51.641,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                351.641,- Kč

 • 2020 – II. etapa – dokončení restaurování

Dotace MK         270.000,- Kč

farnost                   36.015,- Kč

-----------------------------------------

Celkem                306.015,- Kč

Oprava statiky střechy a krovu kostela – celková předpokládaná cena: 10.732.398,- Kč

 • 2020 – I. etapa – zahájení opravy statiky

Dotace MK - PZAD        700.000,- Kč

farnost                           171.103,- Kč

------------------------------------------------

Celkem                        871.103,- Kč

Kontrolou krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie statikem v roce 2019 bylo zjištěno, že celkový stav krovu je špatný, na mnoha místech havarijní. Jedná se o rozsáhlé poruchy, jejichž odstranění bude finančně velmi nákladné.

V I. etapě v roce 2020 byla oprava statiky střechy a krovu kostela zahájena.

Bylo provedeno zajištění bezpečných přístupů po celé ploše půdy tak, aby bylo možno se dostat ke všem částem krovu. Byly zhotoveny nové bezpečné přístupové lávky a schodiště. Následně došlo k částečnému čištění a likvidaci sutě, která v krovu na klenbách stropu kostela zůstala (stavební suť, zbytky rozbitých tašek apod.).

Byla provedena oprava části staticky porušených částí pozednice a krokví u štítové zdi.

Farnost nechala na své náklady opravit elektrickou instalaci a osvětlení půdy ve výši 36.612,- Kč.

V letošní II. etapě v roce 2021 se pokračuje ve vyklízení a odstraňování suti a opravě části staticky porušených částí krovu. Předpokládaný postup prací je určen s ohledem na bezpečnost a logickou návaznost stavebních prací, s přihlédnutím k naléhavosti některých oprav.

Rozsah prací každé etapy bude přizpůsoben finančním možnostem farnosti a výši dotací.

Na technologicky správné provádění prací z hlediska statiky a dodržení projektu dohlíží Ing. Martin Kačer, autorský dozor.